Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERİLLİK – DİŞİLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİNDE YAŞAMDA ANLAMIN ARACILIK ETKİSİ
Bu çalışmada, Hofstede’nin kültür modelindeki Erillik-Dişilik boyutunun, bireylerin psikolojik iyi oluşu ile ilişkisi ve bu ilişkide Yaşamda Anlamın iki alt boyutu olan Anlam Arayışı ve Anlam Varlığı değişkenlerinin aracı etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Lise ve ön lisans öğrencisi 421 katılımcıdan toplanan veriler, aracı etki analizinde çağdaş yaklaşım olarak görülen Bootstrap tekniğiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bireylerin iyi oluşları belirli bir düzeyde kültüre bağlıdır. Ayrıca kültür ve iyi oluş ilişkisinde, bireylerin anlam arayışları ve anlam deneyimleri kısmi aracı etkiye sahiptir.

Keywords
Kültür, Erillik-Dişilik, Yaşamda Anlam, Psikolojik İyi Oluş

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri