Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Views of Academicians Regarding a Curriculum for Immigrants in Turkey
Bu çalışmada göçmenlere dönük bir eğitim programı açısında hedeflenen program geliştirme aşamaları ve ögeleriyle ilgili göç bağlamında alan uzmanlarından göç programlarıyla ilgili fikirlerini gömülü teori bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın tasarımı görüşme tekniği ile harmanlanmış gömülü teoriden oluşan nitel bir araştırmadır. Bu bağlamda yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi, yapılandırmacı gömülü teorinin benimsendiği bir perspektifte ve popülasyonun belirlenmesinde olasılık dışı örnekleme yönteminin kullanıldığı bir modele göre yapılmıştır. Analiz süreci, ilk kodlamadan (bulgular bölümü) odak kodlamaya (tartışma bölümü), teorik kodlamaya (sonuç bölümü) kadar üç aşamadan oluşmaktadır. Odak grup görüşmesinde uygun sayının sekiz kişi olması uygun olduğundan, program geliştirme alanında 1 Doçent, 7 Dr. Olmak üzere 8 alan uzmanı çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Kuramsal kodlar incelendiğinde düşüncelerin kısmen dezavantajlı geçmişlerden gelen göçmen çocukların sosyal uyumu için mücadeleyi içerdiği sonucuna varmak mümkün olacaktır.

Keywords
Göç, göçmen, gömülü teori, eğitim programı geliştirme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri