Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Bölümleşme Sorunu
Bu çalışmada, yüksek din öğretimi kurumlarında istihdam alanlarına göre bölümleşme konusu; ihtiyaç, beklenti ve değişim bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın amacı, günümüze ve geleceğe ışık tutması bakımından tarihsel gelişim çerçevesinde genelde yüksek din öğretimi kurumları özelde ise ilahiyat/İslami ilimler fakültelerindeki program ve bölümleşme alanındaki paradigma değişikliklerini ele alıp, zaman içerisinde ortaya çıkan niceliksel ve niteliksel değişimler bağlamında bölümleşme ile ilgili öneriler ortaya koymaktır. Çalışmada, nitel araştırma deseni benimsenmiş, bu çerçevede literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; yüksek din öğretimi kurumlarında görev-sorumluluk ve istihdam alanının her zamankinden daha fazla genişlediği günümüzde, ilahiyat/İslami ilimler fakültelerinin bölümleşme konusunda teorik anlamda zengin bir tecrübeye ve kurumsal hafızaya sahip olduğu ancak yaklaşık yüz yıla yakın deneyim ve son kırk yılda zaman zaman yapılan deneme ve programların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili uygulanabilir ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede hem örgün hem de yaygın eğitimde alanında uzman, nitelikli din eğitimcilerinin yetiştirilmesi için ilahiyat fakültelerinde işlevsel ve istihdama yönelik bölümleşme paradigmasının hayata geçirilmesi gerektiği söylenebilir.

Keywords
Yüksek Din Öğretimi Kurumları, Program, Bölümleşme, İstihdam.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri