Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de İthalat Odaklı Büyüme Hipotez
Bu çalışmada, Türkiye’de 1980-2017 yılları arasında ithalat, sabit sermaye yatırımları, işgücü, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi analiz edilmektedir. Özel olarak, ithalata dayalı büyüme hipotezinin Türk ekonomisi için geçerliliği ARDL sınır testi eşbütünleşme yaklaşımı, FMOLS tahmincisi ve Granger nedensellik metodu ile test edilmektedir. Ampirik sonuçlara göre; değişkenler arasında bir eşbütünleşme bulunamamıştır. Ampirik sonuçlar aynı zamanda ithalatın ekonomik büyümeyi uzun dönemde negatif etkilediğini ortaya koymaktadır. İthalat ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi söz konusu değildir. Tüm sonuçlar ithalat odaklı büyüme hipotezinin Türk ekonomisi için geçerli olmadığını göstermektedir. Çalışma sonuçlarından bazı politika önerileri çıkarmak mümkündür.

Keywords
Türkiye, İthalat, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi, FMOLS, Nedensellik.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri