Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bartın’da Ziraatçılık, Hayvancılık ve Ormancılık Faaliyetlerinin “Bartın Rehberi” Adlı Eser Temelinde İncelenmesi
Bu makale çalışması kapsamında cumhuriyetin ilk yıllarında Zonguldak’ın bir ilçesi konumunda bulunan Bartın’da yapılan tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri incelenmiştir. İncelemede 1927 yılında yayımlanmış ve aradan geçen uzun bir süre sonra araştırmacıların dikkatini çekmiş olan “Bartın Rehberi” adlı kitap kaynak eser olarak kullanılmıştır. Eserin ziraat, hayvancılık ve ormancılık bölümlerinde verilen bilgiler incelemenin en temel verilerini oluşturmuştur. Bununla birlikte bu kaynak eserin yanı sıra konuyla bire bir ilgili kitap ve makale çalışmalarından da olabildiğince yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu bilgilerden hareketle 1920’li yıllarda Bartın coğrafyasında tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarındaki mevcut durum, üretim miktarları, istatistiki veriler, hayvan sayıları, ağaç çeşitleri, kereste imalatı başta olmak üzere birçok konu analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amaçlarından biri de Bartın örneğinden hareket ederek erken cumhuriyet dönemi Türkiyesi’de tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin durumunu incelemektir. Milli Mücadele’nin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir kalkınma hamlesi başlatmaya çalışmıştır. Bu kapsamda doğrultusunu tarım ve hayvancılık alanlarına yöneltmiştir. Çünkü o dönemde ülke nüfusunun %80’den fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. Ülkenin kalkınabilmesi için öncelikli sektörlerin başında tarım ve hayvancılık gelmekteydi. Dolayısıyla ülkede modern tarım ve hayvancılık yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı döneminde kaderciliğe terkedilmiş olan tarım ve hayvancılık yeni metotlarla geliştirilmeye çalışılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulmasıyla modern tarımın nasıl yapılacağı konusunda bütün ülkeye örnek teşkil edecek bir kurum oluşturulmuştur. Bu çalışmada Bartın coğrafyası özelinden hareketle erken cumhuriyet döneminde Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerindeki durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Bartın Rehberi, Bartın, Atatürk Dönemi, Tarım Hayvancılık, Ormancılık.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri