Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÖNGÜSEL GÖÇÜN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Döngüsel göçler, göç alan ülke ve göç veren ülke arasında tekrarlayan ileri-geri göçmen hareketleridir. Ülke içinde ve ülkeler arasında döngüsel göçler olabildiği gibi; genellikle yetenek düzeylerine, iş alanlarına ve sektörlere ayrılmış bir şekilde de bu göçler olabilmektedir. Döngüsel göçün gerçekleşmesinde coğrafi yakınlığın yanı sıra, ülkeler arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar da büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de de bu durum söz konusudur. Bu çalışmada Türkiye ile sınır komşusu olan ülkelerden ve Türkiye’ye kültürel ve tarihsel anlamda yakın olan ülkelerden gelen göçmenlerin ithalat, ihracat hareketlerine ve toplam dış ticaret hacmine etkisi genişletilmiş panel çekim modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılan çekim modelinde Panel GMM (Generalized Method of Moments) EGLS (Estimated Generalized Least Square) yöntemiyle 2013-2017 yılları arası dönemi kapsayan 10 ülkenin verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’ye yapılan döngüsel göçün ithalat ve ihracat üzerinde anlamsız ancak dış ticaret üzerinde olumlu yönde önemli ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Keywords
döngüsel göç, ithalat, ihracat, Türkiye Ekonomisi, küreselleşme

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri