Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ordu’da Gözlerden Uzak Bir Sarı Sâdık (Saltuk) Ocağı ve Anlatıları
Öz: Ordu yöresinde 26 tane zaviyenin bulunduğu çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Bu zaviyeleri yöreyi fetheden Hacıemiroğulları Beyliği ve ardından Osmanlı Devleti burayı Türkleştirmek ve İslamlaştırmakta kullanmıştır. Fetih neticesinde Tokat ve Niksar tarafından gelen boy ve oymaklar içerisinde dervişler de bulunmaktaydı. Bu dervişler yerleştikleri bölgelerde halkı eğitmek ve bir araya getirmek için zaviyeler kurmuşlardır. Bu zaviyelerden biri de Ordu ili Ulubey İlçesi Yukarı Kızılen Köyündeki Sarı Sâdık Ocağıdır. Kaynaklarda zaviye olarak geçmese de tahrir defterleri kayıtlarında ve yöre halkının hafızasında Sarı Sâdık Evliyası olarak yer almaktadır. Sarı Saltuk, Türk dünyasında Sarı Saltık, Sarı Sâdık adlarıyla da anılır ve 13.yy’ın ikinci yarısında İslâm’ın Balkanlara girişine ve buraların Türkleşmesine öncülük eden gerçek hayatı efsaneleşmiş bir şahsiyettir. Saltuknâme’de Sarı Saltuk’un on iki tane türbesinin olduğu anlatılmaktadır. Bu türbelerin haricinde Sarı Sâdık adı, 1455 ve 1485 tarihli Ordu yöresine ait tahrir defterinde Karye-i Kızılin bölümünde de geçmektedir. Bu dönemde toprağının olduğu ve vergi ödediği kayıtlıdır. Ayrıca yöre halkı Sarı Sâdık olarak bilinen yerle ve Sarı Sâdık’la ilgili birçok efsane anlatmaktadır. Burası yöre halkı tarafından ocak olarak bilinir ve hastalıktan kurtulmak, dilek dilemek ve dua etmek için ziyaret yeri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Ordu’da gözlerden uzak pek bilinmeyen bir Sarı Sâdık Ocağı, tarihi kaynaklardan ve yöre halkından alınan bilgilerle araştırılmış ve gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Sarı Sâdık, Sarı Saltuk, Ordu, Ocak, Anlatı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri