Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAPİTALİST ÜRETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA İNSAN İRADESİNİN BASKILANMASI
Bu çalışmada aklın, içgüdüleri kontrol altına alamadığı gibi hususların tartışılması amaçlanmıştır. Sosyal medya aracılığıyla haz duygusunun tahrik edilmesiyle, bireyin arzuları kötüye kullanılarak, özgürlük alanının ihlal edildiği hususları irdelenmiştir. İradenin arzuları kontrol altına alamadığı küresel bir dünya oluşturularak, haz duygusunun akla galip geldiği noktası vurgulanmıştır. Arzular, aklı kontrol altına alarak, bireyi çelik kafese hapsetmiştir. Bireyin haz duygusu kötüye kullanılarak, cinsellik, tüketim vb. alanlarda yönetici sınıfın arzuladığı bir insan profili oluşturulmuştur. Frankfurt Okulu düşünürleri, kapitalizmin zafer kazanmasında, bireye lüks ve eğlencenin özendirilerek tarihteki devrimci rolünden uzaklaştırıldığını ifade etmektedir. Ayrıca kültürel değerlerin dejenere edilmesi, bireysel aklın hazlara yenik düşmesini hızlandırmaktadır. Teknolojik gelişme ile beraber kapitalizmin bireyin iradesini kontrol altına alan seçenekleri genişlemiştir. Neo kapitalist fordist seri üretimle birlikte psikanaliz yöntemlerle bireyin bilinçaltı kötüye kullanarak, rasyonel davranış sergilenmesi engellemektedir. Böylece bireyin iradesinin, istek ve arzuları kontrol etmeyerek, tüketimcilik, cinsel arzu, lüks yanlısı vb. davranışlarda bulunmaktadır. Bireyin istek ve arzularının sürekli olarak kontrol altına alındığı ve bu şekilde tüketildiği görülmektedir. Sonuç olarak neo kapitalizm, psikolojik yöntemlerle bireyin aklını esir altına alarak, özgürlük alanını parçalamıştır.

Keywords
Haz, İrade, Akıl, Arzu, Kapitalist İtaat.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri