Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Arabi’nin Yahudi Sembolizmi
Tasavvuf, görünür ve görünmez yaratılış bilgisini birleştiren İslami bir yorumdur. Sufiler daha çok görünür işaretler kullanırlar ve daha sonra somut olanların ardında bilinmeyen gerçekleri ortaya koymaya çalışırlar. Tasavvufî yaklaşım, bu örtülü ruhsal gerçeklerle büyük ölçüde ilişkilidir. Görünür ve görünmez dini bilgelik arasında bir birlik olduğu açıktır. Aslında tevhid kavramı, inanç ve uygulamalarda bu birliğin sağlayıcısıdır. İbn-i Arabi tevhid'in ateşli bir savunucusudur. Vahdet-i vücûd doktrini İbn Arabi’nin bütün kitaplarında yayılmış bir halde görülebilir. Kur’an-ı Kerim’de bulunan İbrani örneklemleri, İbnArabi tarafından zâhiren fark edilmeyen insani gerçekliklere dikkat çekilmek üzere kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de İsrailoğlları kendileri hakkında anlatıların en yoğun olduğu topluluktur. İbn Arabi, bu söylemleri, insanın sadist eğilimini ortaya çıkarmak için yorumluyor. Tasavvufî Kur’an yorumunda İbranice sembollerin tasavvufi olarak ne anlama geldiğini açıklar. Üstün varlık olan yaratılmış insanın seçkinliğinin kıymetini idrak edememesinin ve bunun sonucunun ne olduğunun örneklendiği İsrailoğulları hikâyeleri aslında insanın için var oluş problemidir. Ayetlerin gerçek anlamını yeniden ifade etmenin yanı sıra, İbn Arabi, kendi eylemlerini ve durumlarını düşünmeleri için Müslümanlara olanak sağlar. Ayrıca onun tasavvufi yorumlarıyla her inançtan insanlar, Hz. Musa’yı ve Firavun’u kendi iç dünyalarında görebilirler. Bu çalışmada onun konu edindiği İbrani sembolizmine ışık tutmaya çalışacağız.

Keywords
İbn Arabi, Hz. Musa, Yahudi, Firavun, tasavvuf

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri