Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BREXIT KARARININ İHRACAT YAKINSAMA MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Devletler, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik iş birliklerinin etkinliğini artırmak adına ekonomik entegrasyonlara üye olmaya başladılar. Teorik olarak tarafların karşılıklı çıkarlarını önceleyen ekonomik entegrasyonlardan üye ülkelerin özellikle ihracatlarına katkı sağlaması beklenmektedir. Buna bağlı olarak yazında genellikle kişi başına düşen gelir üzerinden yapılan yakınsama modeli, bu çalışmada ülkelerin ihracatları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın temel amacı, 2016 yılında alınan “Britain Exit” (BREXIT) kararının Avrupa Birliği (AB) özelinde ihracat yakınsaması modeli yardımıyla desteklenip desteklenmediğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda AB anlaşması öncesi ve sonrası dönemde AB-15 ve birliğin en kapsamlı genişlemesi (2004) sonrası AB-25 ülkeleri, ihracat yakınsaması açısından incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar dahilinde AB anlaşması sonrasında AB-15 içinde ihracat yakınsamasına sahip olan Birleşik Krallık (BK), 2004 genişlemesinin ardından herhangi bir yakınsama grubuna dahil olmamaktadır. Netice itibarıyla ihracat yakınsaması modeli, BREXIT kararını desteklenmekte ve gelecekte AB’de benzer süreçlerin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu göstermektedir.

Keywords
BREXIT, Ekonomik Entegrasyon, İhracat Yakınsaması, Log-t Testi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri