Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Luhmann'ın Sistem Kuramı Bağlamında Bir İletişim Sistemi Olarak Armağan Değiş Tokuşunun İncelenmesi
Öz: İnsan, toplum, kültür üçgeninde önemli işlevler yüklenen armağan değiş tokuşu toplumsal etkileşimin temel taşlarından biridir. İlkel toplumda karşılıklılık olgusunu etnografik veriler ışığında inceleyen Mauss armağan değiş tokuşunun ve potlaç kültürünün kendini yeniden üreten bir döngü içerisinde nasıl işlediğini açıklamıştır. Kendini yeniden üretme, yeni işlevselcilik yaklaşımının öncülerinden Niklas Luhmann’ın temel kavramlarından biridir. Luhmann’ın sistem kuramına göre, işlevsel sistemlerin kendini yeniden yaratması iletişim mecraları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, armağan alışverişinin geçmişteki ve günümüzdeki işlevlerine odaklanarak toplumsal sistem içerisindeki önemini ortaya koymaktır. Sonuç olarak, Mauss’un belirlediği değiş tokuş ilkelerinin, Luhmann’ın iletişim sistemi olarak adlandırdığı mekanizmalardan biri olduğu görülmüştür. Armağan değiş tokuşu ilkeleri Luhmann’ın deyişiyle seçim ve motivasyon mekanizmaları olarak işlemekte ve anlamı seçimlerin yapılma şekli üzerinden yönlendirmektedir.

Keywords
Kültür, iletişim, karşılıklılık, potlaç, armağan.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri