Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Effect of Employees’ Perceptions of Optimism-Pessimism on Life Satisfaction: 2020 Coronavirus Pandemic Sample
Günümüzde meydana gelen olağanüstü olaylar bireyler tarafından sahip oldukları psikolojik özelliklerine göre farklı algılanmaktadır. Son dönemde meydana gelen ve sadece ülke değil dünya bazlı bir etki yaratan covid19 salgınında bireylerin psikolojisini farklı açılar-dan etkilediği düşünülmektedir. Bu bakış açısından yola çıkılarak nicel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiş olan bu araştırmanın amacı; salgına doğrudan maruz kalmış ya da salgının varlığı ile yaşamı etkilenmiş olan çalışan personelin, iyimserlik-kötümserlik durumlarının ortaya konulmasının yanı sıra yaşam tatminlerinin ne şekilde etkilendiğinin de ortaya çıkarılmasıdır. Salgında, katılımcıların iyimserlik-kötümserlik düzeylerinin yaşam tatmini düzeylerini nasıl etkilediği ile ilgili görüş belirten araştırma sonuçları, salgın ortamında iyimserlik algısının yaşam tatminini pozitif yönde etkilediğini belirtirken, kötümserlik algısının ise yaşam tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya çıkartmıştır. Konu ile ilgili çoğu nitel çalışmanın aksine nicel olarak yapılan bu çalışmanın, çalışan psikolojisi ile ilgili en gerçek verileri elde ederek literatüre katkı sunmaya çalışmasının dışında, dönemin salgını ile ilgili bundan sonraki çalışmalara 50 yıl sonra olsa bile kılavuzluk yapacak nitelikte olduğu düşünülmektedir

Keywords
Salgınlar, İyimserlik, Kötümserlik, Yaşam Tatmini, Koronavirüs, Covid-19

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri