Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Covidien-19 Women's Employment Process in Pandemic: The Case of Turkey
Covid-19 salgını görüldüğü ülkelerde, ekonomilerinin derinden etkilenmesine neden olmaktadır. Salgın ülkemizi de etkisi altına almış, salgını kontrol amaçlı uygulanan politikalar istihdamı etkile-miş ve istihdamı korumak için çeşitli önlemler alınmıştır. Kadın is-tihdamı özellikle gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılabilmesi için oldukça önemlidir. Salgın sürecinde ka-dın istihdamı da etkilenmiştir. Türkiye’de kadın istihdamı erkek is-tihdamı düzeyine çeşitli nedenlerden dolayı çıkamamıştır. Salgın sürecinin kadın istihdamını nasıl etkilediği ve 2000-2020 yılları ara-sında kadın istihdamının görünümü TÜİK verileri kullanılarak ince-lenmiştir. İnceleme sonucunda, kadın istihdam oranlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Erkek istihdam oranını incelenen yıllar arasında yakalayamamıştır. Salgın sürecinde ise en fazla hizmet sek-töründe çalışan kadınlar etkilenmiştir. Özellikle ev işleri, hasta ve çocuk bakımı gibi işlerde kayıt dışı çalışan kadınlar salgın sürecinde sağlık açısından riskli görüldüklerinden işsiz kalmışlardır. Çeşitli sektörlerde kayıt dışı çalışan kadınların salgın sürecinde ekonomik ve sağlık açısından etkilenmesini azaltmak için kayıt altına alınması gerekmektedir. Kadın istihdamının salgın bittikten sonra kötü etki-lenmesini önlemek amacıyla alınmış olan bazı tedbirlere ek tedbirle-rin alınması gerekmektedir

Keywords
İstihdam, Kadın İstihdamı, Kayıt Dışı İstihdam, İşgücü, İşsizlik, Salgın

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri