Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye'nin Corona Virüs Pandemisini Önleme Çalışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
2020 yılının ilk aylarından itibaren Çin’de başlayıp dünya geneline hızla yayılan Covid-19 pandemisi, Türkiye’yi de etkiledi. Başlangıçta hastalığın yoğun yaşandığı ülkelerde daha sonra ise, dünya genelin-de, hastalığın önlenmesi, tanı konulan hastaların tedavi edilerek ölüm oranlarının düşürülmesi en önemli problem haline geldi. Ülkelerin bu mücadelesinde hastane sayısı, yoğun bakım yatağı sayısı ve hasta başına düşen doktor ve hemşire sayısı önemli yer tutmuştur. Ancak sağlık alanındaki bu gelişmelere rağmen Türkiye, henüz dünya gene-linde hasta yatağı sıralamasında hala en iyi ülkeler arasında değildir. Fakat yoğun bakım yatağı sayısında OECD ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Bu durum, covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki ölüm oranlarının düşük seyretmesinde etkili olmakla birlikte, koro-na ile mücadelesindeki başarı oranını belirleyen parametrelere ek olarak başka faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörler arasında belki de en önemlisi, yetkililer tarafından yürütülen başarılı kriz yönetimidir. Bu çalışma, Türkiye’de covid-19 pandemisi ile mü-cadelede gösterdiği başarı ve ülke genelinde görülen düşük ölüm oranlarının arkasında yatan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıl-mıştır.

Keywords
Hastane Sayısı, Hasta Yatağı Sayısı, Covid-19, Google Topluluk Hare-ketliliği.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri