Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Rise of Distance Education during Covid-19 Pandemic and the Related Data Threats: A Study about Zoom
Covid-19 salgını, tüm dünyanın düzenli rutinlerinde değişiklik yap-masını gerektiriyordu. Özellikle örgün eğitim süreçlerinin öğrencile-ri güvenli ve sağlıklı tutabilmek için güncellenmesi gerekliydi. Bir-çok eğitim kurumu, eğitimine kesintisiz devam etmek için dönemin geri kalanında uzaktan eğitime geçmek zorunda kalmıştır. Bu geçiş sürecinden dolayı öğrenme yönetim sistemleri ve web semineri plat-formlarının kullanımında da bir artış olmuş ve büyük verilerin oluş-masına neden olan daha fazla veri üretilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, çevrimiçi eğitime geçiş büyük veriyle de birleşince güvenlik ve gizlilik sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma, bu zorlukları analiz etmek için vaka çalışması yöntemini kullanıp Zoom platfor-muna odaklanmaktadır. Zoom, çevrimiçi canlı sınıflar için ücretsiz bir platform olarak çok tercih edildiğinden dolayı bu çalışma için seçil-miştir. Sorunlar Zoom platformu üzerinden tartışılmaktadır. Ayrıca bu sorunları çözmek için çözümler önerilmektedir. Öğrencileri Co-vid-19 pandemisine karşı uzaktan eğitime yönlendirmek ve ücretsiz çevrimiçi platformlar kullanmaya zorlamak, hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin özel hayatlarını etkileyebilecek birçok büyük veri tehdidiyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Bu çalışma, bu tehditleri ve Covid-19'un uzaktan eğitim ortamındaki büyük veri risklerini vurgulamaktadır. Sadece sorunları tartışmakla kalmayıp aynı zamanda somut çözümler sunarak diğer çalışmalardan ayrılmak-tadır. Literatür, özellikle eğitim sektöründeki ücretsiz platformlarda veri tehditlerine karşı çözüm getirmemektedir ve bu çalışma bu eksi-ği gidermeyi amaçlamaktadır.

Keywords
Covid-19, Uzaktan Eğitim, Büyük Veri, Güvenlik, Gizlilik

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri