Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Düşük Gelir Grubundaki Çocuklar ve Salgın Etkisi: Türkiye Örneği
Koronavirüs şimdiye kadar çocuklar arasında daha az ciddi vakalarla sonuçlanırken, hayatlarına farklı şekillerde zarar verme ihtimali büyüktür. Dünya çapında sosyal mesafe önlemleri nedeniyle ebe-veynler çalışamamakta, düşük gelirle çalışmak zorunda kalmaktadır-lar. Bu arada geleneksel bakım sağlayıcısı olan okul ve kreşlerin ka-panması çocukların eğitimlerinin ve ebeveynlerin iş hayatındaki aksamalara neden olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde savunmasız topluluklarda yaşayan milyonlarca çocuk, pandemiden korunmak için gerekli önemlerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal etkilerinden mustarip olacaktır. Gelecekteki kalıcı hasarlardan ka-çınmak için ailelerin geliri güvende olmayan çocuklara desteği ar-tırmak ve ihtiyaç duydukları sosyal korumayı sağlamak amacıyla hemen harekete geçilmelidir. Gelir düzeyi yüksek aile çocukları sorunları kısmen kolay atlatabilirken çok az birikimi olan, yiyecek ve ihtiyaçlarını stoklayamayan ailelerde bugün yaşanan sorunlar gelecekte daha fazla soruna neden olacaktır.

Keywords
Sağlık, Eşitsizlik, Çocuk

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri