Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


COVID-19 Pandemisi’nin Türkiye’de İletişim ve Video Oyunları Sektörü Üzerine Etkileri: Sorunlar ve Politika Önerileri
COVID-19 pandemisi, beraberinde getirdiği karantina süreçleri ile turizm ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde önem-li kayıpların yaşanmasına yol açarken, sosyal mesafe gereklilikleri ile evde kapalı kalan bireylerin eğitimden alışverişe, iş hayatından sos-yalleşmeye kadar birçok alanda bilgisayar aplikasyonları çok daha etkin şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Telefon uygulamaları yanın-da, video oyunları ve iletişim için kullanılan sosyal medya platform-larında görülen hızlı artış, konunun olumlu ve olumsuz yönleri ile ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede bu çalışmada COVID-19 pandemisi döneminde kullanımları artan uygulamaların, video oyun-larının, telefon uygulamaları ve diğer bilgisayar aplikasyonlarının bireyler ve toplum üzerindeki fayda ve maliyetleri ilgili literature üzerine derinlemesine inceleme yapılarak analiz edilecek ve tespit edilen sorunlara yönelik politika önerileri ortaya konacaktır

Keywords
COVID-19, Video Oyunları, İletişim sektörü, Türkiye.


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri