Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi
12 Mart 2020 itibariyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı endişe verici bir hızla yayılmaya devam etmektedir. DSÖ tarafından bir salgın olarak kabul edilen bu ölümcül salgın, dünya çapında mil-yonlarca insanı etkilemiş ve ciddi ekonomik ve sosyal aksamalara neden olmuştur. Milyonlarca insan koronavirüs tecriti nedeniyle evlerinde sıkışmışken, farklı alanlardan sağlık çalışanları birçok zor-luğa rağmen titizlik ve özveri ile mücadele etmeye devam etmekte-dir. Bu nedenle, bu çalışma pandeminin doktorlar (10), hemşireler (11), ebeler (4), paramedikler (3) ve anestezi teknisyenleri (8) dâhil olmak üzere sağlık personelinin yaşamları üzerindeki etkilerini araş-tırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 36 sağlık çalışanına 9 soru yöneltilmiş ve cevapları nitel araş-tırma teknikleri ile analiz edilmiştir. Yazılı yanıtlara uygulanan içerik analizi ile elde edilen bulgular dikkate alınması gerekli 6 önemli etki olduğunu göstermektedir: çalışma koşullarındaki önemli değişiklik-ler, artan iş yükü, aile hayatı üzerindeki olumsuz etkiler, artan tü-kenmişlik ve yönetici tutumları.

Keywords
Covid-19, Koronavirüs, Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik, Çalışma Koşulları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri