Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Covid-19 Salgını Gölgesinde Suudi Arabistan ve Rusya’nın Petrol Fiyat Savaşı
Suudi Arabistan ve Rusya arasında petrol fiyat savaşı ve Covid-19 salgınının yaratmış olduğu olumsuz etkiler sonucunda dünya petrol piyasaları derinden etkilenmiştir. Kriz döneminde, petrol ithal eden ülkeler için çok uzun yıllar sonra bir nimet gibi görünen petrolün birdenbire ucuzlaması bir avantaj olarak gözükmüştür. Ancak petrol talebinin küresel ekonomik durgunluktan dolayı azalması, uluslara-rası piyasaların olumsuz etkilenmesi ve sosyoekonomik kırılganlık-ların Covid-19 salgını ile ivme kazanması küresel boyutta yaşanan olumsuzluklar buzdağının sadece görünmeyen yüzünü teşkil etmek-tedir. Bu çalışmanın amacı, biri OPEC üyesi diğeri OPEC üyesi olma-yan iki dünya petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkenin petrol üretim ve fiyat savaşlarıyla neden oldukları petrol fiyat savaşının Covid-19 salgını gölgesinde olumsuz etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma kapsa-mında, Suudi Arabistan ve Rusya’nın rasyonel tercih teorisi kapsa-mında bir strateji uyguladığı varsayımından hareketle, gündeme ilişkin kronolojik haberler ve ilgili literatür incelenmiş ve uluslara-rası petrol fiyat endeksleri tablo ve grafikler ile gösterilmiştir.

Keywords
Covid-19, Suudi Arabistan, Rusya, Petrol Krizi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri