Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Relationship between Working Anxiety, Stress and Depression with Positive Psychological Capital at 2020 Covid-19 World Pandemic
Bu çalışma, Aralık 2019'da Çin'de Wuhan'da ortaya çıkan ve kısa sü-rede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sırasında, pozitif psikolo-jik sermayeye sahip çalışanlarda gözlenen kaygı, depresyon ve stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veriler basit rastgele yöntemle seçilen 402 katılımcıdan anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Lovibond ve Lovibond (1995) DASS (Depresyon Kaygı Stresi Ölçeği) ve veri toplamada Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliştirilen Psikolojik Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda; çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri kaygı, depresyon ve stres belirtilerini olumsuz etkilemektedir

Keywords
COVID-19, Salgınlar, Pozitif Psikolojik Sermaye, Depresyon

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri