Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Osmanlı Döneminde Anadolu Abdalları
Orta Asya’dan V. yüzyıldan çıkarak İran üzerinden Anadolu topraklarına gelerek Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde toplum katmanları arasında önemli bir yer edinen “Abdallar” bu makalenin konusu teşkil etmektedir. Abdalların Anadolu topraklarındaki durumu Osmanlı arşiv vesikalarına dayalı olarak ortaya konulacaktır. İlk etapta sufi/derviş kılıklı insanlar olarak ortaya çıkan bu grupları Anadolu ve Balkanların Türkleşme ve İslâmlaşma sürecine yapmış oldukları katkılara değinilmektedir. Bunun dışında Osmanlı coğrafyasında hem antropolojik hem de fizyoloji olarak Çingenelere benzemelerinden ötürü bunlara Çingene yaftasının yapıştırılması ancak, bu gruplar tarafından bunun kabul edilmediği üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Dönemindeki Anadolu Abdallarının Osmanlı coğrafyasının değişik bölgelerine dağılmaları ele alınmaktadır. Böylece, bu çalışma ile bilim dünyasına katkıda bulanmayı amaçlamaktayız.

Keywords
Abdal, Orta Asya, İran, Selçuklu, Osmanlı, Sufi, Derviş, Balkan

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri