Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği
Araştırmanın amacı Serhat illerinin (TRA2 Bölgesi: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) rekreasyon kaynaklarının turist deneyimi doğrultusunda değerlendirilmesidir. Tripadvisor seyahat platformu üzerinde paylaşılan yorumlarda rekreasyon alanları iller bazında, etkinlikler ve turlar, müzeler, açık hava aktiviteleri, doğa ve parklar, turistik ve simgesel mekanlar, olumsuz yönler alt temaları ile değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması ve fenomenolojik (betimsel) araştırma deseni tercih edilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak Tripadvisor web sitesi üzerinde illerin isimlerine göre tarama yapılarak “yapılacak şeyler” sekmesinden rekreasyon alanlarına ve onlara ait Türkçe yorumlara ulaşılmıştır. Platform üzerinde 4 ildeki 33 rekreasyon alanından toplam 1624 yorum elde edilmiş ve derlenmiştir. Analiz edilmesi için dört ayrı belge şeklinde MAXQDA (demo) yazılım projesi olarak tanımlanmıştır. Analiz stratejisi olarak içerik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilik dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Akran incelemesi ve sorgulaması ile araştırma dışarıdan kontrol edilmiştir. Güvenilirlik için kodlama sürecinde kodlanan paragraflar, cümleler, ana tema ve alt temalar karşılaştırılarak kodlayıcılar arası görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmada Kars ilinin rekreasyon kaynaklarının kullanıcılar tarafından çok fazla değerlendirildiği ve bu değerlendirilen kaynaklar içerisinde en fazla turistik ve simgesel yerlerin ön plana çıktığı sonucuna varılmıştır. Olumsuz yönlerin sıklıkla belirtildiği Kars ilinde restorasyon çalışmalarının yetersiz kaldığı ve Ani Antik Kenti çevresinin turizm potansiyeline yönelik değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kullanıcıların en az değerlendirdiği il ise Iğdır olarak saptanmıştır. Ardahan ilinde Çıldır ve Ağrı İlinde İshak Paşa Sarayı en çok rağbet gören yerlerdir.

Keywords
Rekreasyon, Rekreasyon kaynakları, Serhat illeri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri