Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Avrupa Dil Portfolyosu ve Pasaportunun Yabancı Dil Eğitimindeki İşlevi
Teknoloji ve bilimin hızla geliştiği dünyamızda, çağdaşlaşmanın temel hedefleri evrensel standartlara, evrensel bilgi ve değerlere erişebilmektir. Günümüzde yaşadığımız hızlı gelişmeler uluslararası ilişkileri yoğunlaştırmıştır. Bunun sonucunda, yabancı dil politikaları ve yabancı dil öğrenme yeni anlamlar kazanmıştır. Bu bağlamda Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Dil Portfolyosu ve Dil Pasaportu büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle biz de çalışmamızda bu konunun önemine vurgu yaparak, bu başlıkların Yabancı Dil eğitimindeki işlevini araştırarak altını çizeceğiz. Yabancı dil öğrenme yaşam boyu öğrenme sürecidir. Yani herkes her yaşta eğer isterse bir yabancı dil hatta birden çok dil öğrenebilir. Özellikle globalleşen dünyamızda yabancı dil öğrenmek kaçınılmazdır. Avrupa konseyi belirlediği eğitim ve kültür politikalarında ağırlıklı konuyu dil politikası almaktadır. Konsey çok kültürlü ve çok dilli bir toplumu eğitimde hedef seçmiştir. Konseyin Avrupa vatandaşı için hedefi ise “yaşam boyu dil öğrenme ve en az 3 yabancı dil bilmedir”. Yabancı dil bilmenin öneminin giderek arttığı ve toptancı uygulamalardan öte bireye yönelik sorun tesbiti ve çözüm önerilerinin faydalılığının fark edildiği dünyamızda, yabancı dil eğitim ve öğretim yöntem, teknik ve materyalleri de bunun dışında kalamayacaktır ve kalmamalıdır. Avrupa Dil Portfolyösü kapsamında Dil Pasaportu bu konuda bir fırsat oluşturmaktadır. Yabancı dil eğitim ve öğretimi materyal geliştirmede yeri olan dil portfolyösü ve dil pasaportunun önemi daha çok fark edilmeli ve yeni yabancı dillerin öğrenimi ve öğretilmesindeki hedefler ve kazanımlar el yordamıyla değil, somut bir şekilde gözlenmeli ve ileri hedeflere somut adımlar atılarak ilerlenmelidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği eğitimde yaşam boyu öğrenmeyi ilke edindiği için, Avrupa Birliğine girmeye çalışan Türkiye için de önem taşımaktadır.

Keywords
Avrupa Dil Portfolyosu, Dil Pasaportu, Yabancı Dil Eğitimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri