Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Lisansüstü Eğitime Devam Eden Öğretmenlerin Okullarda Oluşturduğu Durum: Okul Yöneticileri Ne Düşünüyor?
Eğitimin niteliğinin artması nitelikli öğretmen sayısının artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Nitelikli öğretmen sayısının arttırılmasının bir yolu lisansüstü eğitimdir. Öğretmenlerin lisansüstü eğitime devam etmelerinin okuldaki işleyişe nasıl yansıdığı, olumlu/olumsuz taraflarının ne olduğu gibi konuların okul yönetici görüşleri bağlamında incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin öğretmenlerin lisansüstü eğitim alma süreçlerinin okula yansımalarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel bir araştırma olup durum çalışması olarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 30 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yapılandırılmş görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre okul yöneticileri, lisansüstü eğitim almakta olan öğretmenlere karşı olumlu görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin lisansüstü eğitim sürecinde yasal izinler konusunda sorun yaşadıkları ve yürürlükte olan kanun hükümlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Öğretmenler, Lisansüstü Eğitim, Okul Yöneticileri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri