Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İslam Ekonomisi ve Finansı Alanyazının Bibliyometrik Analizi
Bu çalışma İslam ekonomisi ve finansı ile ilgili mevcut bilgi birikimini ortaya koyarak genel bir bakış açısı elde etmeyi ve böylelikle gelecek çalışmaların yönelebileceği muhtemel alanlarla ilgili bir yönerge oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında İslam ekonomisi ve finansı alan yazını bibliyometrik analiz ile irdelenmiştir. Analiz sonucunda konuya olan eğilimin artmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bu eğilimin en önemli aktörleri Malezya, ABD ve İngiltere olarak tespit edilmiştir. Yayınlanan eser sayısı ve atıf sayısına göre ilk sırada Malezya yer almaktadır. İslami finans alanında yapılan çalışmalarda konuların çeşitliliği dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde İslami bankacılık kavramının önemini korumaya devam edeceği söylenebilir. Dönemler itibariyle incelendiğinde ilk dönemde alana ilişkin tanımların ortaya konduğu bir doğuş evresinden bahsedilebilir. Bu dönemde İslam ile bankacılığın ve finansın uyumu açıklanmaya çalışılmıştır. Devamında gelen ikinci dönemde ise alanda yapılan çalışmalar, daha çok uygulamalar üzerine yoğunlaşarak, oluşan bilgi birikiminin pratiğe aktarılmasını mümkün kılmıştır. Son dönemde ise İslami finans kavramlarının farklı alanlar ile ilişkilendirilmesi, alanın belirli bir gelişim sürecini tamamladığına işaret etmektedir. Mevcut etkileşimlerin oluşum hızına bakılarak gelecek dönemlerde gerçekleşecek etkileşimlerin çok daha fazla çeşitleneceği yorumu yapılabilir.

Keywords
İslam Ekonomisi, İslami Finans Sistemi, Bibliyometrik Analiz

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri