Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İşgörenlerin İş Güvencesi Algıları ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Belek Bölgesi Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Örneği
Bu çalışmanın amacı beş yıldızlı otel çalışanlarının iş güvencesi algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Antalya ilinin Belek bölgesindeki beş yıldızlı otel çalışanları üzerine anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına toplam 288 otel çalışanından geri dönüş alınmıştır. İlişkiyi ölçmeye yönelik regresyon analizi yapılmıştır. Demografik özelliklerin ilişkisini ölçmek amacıyla t-testi ve Anova testi yapılmıştır. Yapılan analizin sonucuna göre iş güvencesi algısı işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilemektedir. Yani iş güvencesi algısı düşük olan bireylerin işten ayrılma niyetleri yüksektir. Demografik değişkenlerin analizine göre işten ayrılma niyeti ankete katılan erkek bireylerde kadın bireylere oranla daha yüksektir. Aynı zamanda bekâr bireylerin evli bireylere göre iş güvencesi algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords
İş güvencesi algısı, işten ayrılma niyeti, beş yıldızlı otel, otel, otel çalışanları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri