Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Edebiyatlar Arası Etkileşim ve Bu bağlamda Dilin Temel Rolü (Farsça- Türkçe Arasındaki Etkileşim Üzerine İnceleme)
Toplumlar genel olarak kullanılan dil aracılığıyla ortak bir kültürün temelini oluştururken diğer toplumlar üzerinde etkisini ancak paylaşılan dil özellikleri ve dilden gerçek bulmuş edebiyat ile gerek toplumlar gerekse bireyler üzerinde etkisini yaşatabilir ve devamlılığını sağlayabilirler. Herhangi bir kültürün sürekliliği ve diğer kuşaklara ve uluslara aktarımı çoğunlukla dil aracılığıyla yapılır. Edebi eserler ve başka bir anlamda ise “Edebiyat”, ulusların kültürel mirasını geleceğe aktaran ve geçmişe ışık tutan transponderler olarak dikkate alınmaktadır. Edebiyatın böyle yapısı sonucu dillerin karşılıklı olarak etkilenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Hele iki köklü medeniyete sahip olan toplumların dili söz konusu ise, etkileşimin boyutları daha da araştırmaya uygun ve yerinde bir çalışmadır. Yani edebi ürünler edebiyat çatısı altında sadece edebi ustaların edebi kişiliğini yansıtmakla kalmayıp, ustaların kullandığı dil unsurlarını ve özelliklerini, söz hazinesini hatta terimolojik yönden başka medeniyetlerin dil özellikleriyle uzlaşıda bulunarak diller arası etkileşim ve pekişme yönünde atılan adımların tarihi süreçteki bariz yaklaşım ve çabanın göstergesidir. Ünlü Rus edebiyat eleştirmen, yazar ve filozof Belinski'nin dediği gibi, edebiyat, dil aracılığıyla bir ulusun ruhunun en iyi ifadesidir. Yani edebiyat, dili kullanarak sanat eserine ruhtan, duygulardan bir şeyler katmakta, ayrıca iki dili birbiriyle yakınlaştırırken edebiyatlar arası yakınlık, benzerlik, etkiyi de sağlamaktadır. (Belinsky, 2001 s. 97) Bu çalışmada Türkçe- Farsça arasında dillerin tarihi süreçte karşılıklı olarak etkileşimi ele alındığı gibi Fars dili ve edebiyatının Türk dilindeki gelişimine sağladığı temel katkıları, özellikle Divan Edebiyatı’ndaki etkileşimin niteliklerini analitik araştırma yöntemi kullanılarak açıklanmaktadır.

Keywords
Dil, Kültür, Edebiyat, Etkileşim, Türkçe, Farsça, Divan Edebiyatı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri