Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gazzali'nin Tövbe Kavramına Yorumu
Bu çalışmanın amacı fikirleriyle ve derin ilmiyle, Kelam düşünce tarihinin mütekaddimun ve müteahhirun dönemi olarak iki döneme ayrılmasına sebep olan büyük İslam âlimi İmam-ı Gazzali’nin tövbe hakkındaki görüşlerini araştırmaktır. Tövbe Kur’ânî bir kavramdır. Terminolojik olarak tövbe, işlenen günahı derhal terk etmek suretiyle ondan pişman olmak, daha sonra bir daha o günaha dönmemeye kesin karar vermek anlamına gelmektedir. Bu çalışmamızda, Gazzali'nin; tefsir, kelam, fıkıh, mantık gibi birçok ilimde mütehassıs olduğundan dolayı tövbe kavramıyla ilgili özgün fikirlerinin ve orijinal düşüncelerinin olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; Gazzali’nin tövbe kavramına ilişkin bazı farklı görüşleri olmakla beraber, genel itibariyle ehl-i sünnet ekolüyle aynı çizgide olduğu görülmüştür.

Keywords
Gazzali, Tevbe, Günah, Af, Bağışlanma, Cennet, Cehennem,

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri