Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Giresun Örneği
Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi hakkında ki görüşlerini belirlemektir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Giresun il genelinde müstakil ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 106 eğitim yöneticisinin katıldığı bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerle veri toplama aracı olarak anket ve yapılandırılmış görüşme metodu uygulanmıştır. Çalışma 5 ana başlık altında “okulun işlevi”, “öğretmen”, “öğrenci - veli ilişkileri”, “yönetici” ve “yönetim sorunları” açısından değerlendirilmiş, sistemin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş ve yeni sistemin problemlerinin çözümü için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Eğitim, eğitim yöneticisi, 12 yıl zorunlu eğitim, 4+4+4 sistemi, Giresun.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri