Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Nostalgia: Preface to Glossary of Philosophy
Akl-ı beşerin felsefeye husûsî bir meyl ve inzicâbı vardır. Ve bu da pek tabîîdir. Çünki insâna kuvâ-yı zihniye ve hâdisât-ı rûhiyesini ya’nî kendini bildiren ve muvâfık-ı usûl olarak düşünmeyi, hüküm vermeyi, tertîb-i kıyâs ve istidlâli öğreten ve onu kendi tabîat, menşe’ ve kavâid-i hareketi hakkında tenvîr eden ve ulûmun müstenid olduğu mebâdî-i külliyeyi tedkîk ve îzâh eyliyen bu ilimdir. Hâsılı felsefede mevzû-ı bahs olan mesâil o kadar umûmîdir ki hiç kimse bunlara karşı lâkayd kalamaz. Ve bunlar hakkında birer fikir hâsıl etmek ihtiyâcından vâreste olamaz.

Keywords
Philosophy, glossary, preface, human mind, sciences.


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri