Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Bu çalışmada amaç ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarını, ders çalışma beceri düzeylerini belirlemek ve tutum ile ders çalışma beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca cinsiyet ve sınav puanı değişkenlerinin öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutum ve ders çalışma beceri düzeyleri üzerindeki etkileri betimsel olarak araştırılmıştır. 2013-2014 eğitim yılı birinci döneminde Afyonkarahisar ili merkez ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 362 tane 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisine İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (Cronbach Alpha değeri 0.96) ve Ders Çalışma Becerileri Ölçeği (Cronbach Alpha değeri 0.89) olmak üzere iki ölçek uygulanmış, cinsiyet ve belirtilen dönem itibariyle mevcut İngilizce dersi birinci sınav puanlarına ilişkin bilgi alınmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin ders çalışma beceri düzeyleri ile İngilizce dersine yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, İngilizce dersine yönelik tutum ve ders çalışma beceri düzeyleri arasında cinsiyet ve sınav puanı değişkenine göre farklılıkların olduğu görülmüştür (p<.05).

Keywords
Tutum, beceri, İngilizce dersine yönelik tutum, ders çalışma becerileri, ortaokul öğrencileri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri