Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kamusal Bir Mekân Olan Memleket Kahvelerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonel Önemi
Bu çalışmanın amacı; Antalya kent merkezinde yer alan memleket kahvelerinin tercih edilme nedenlerinin ve rekreasyonel öneminin belirlenmesidir. Örneklem memleket kahvelerine gidilen zamanda orada olan ve aralarından tesadüfi olarak seçilmiş toplam 100 kişiden (bir kadın 99 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada demografik verilerin alındığı sorulara ilave olarak bireylerin memleket kahvelerine neden gittiklerine dönük maddelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiki yöntemler yanında karşılaştırmalarda ANOVA testi ve bağımsız örneklerde T Test kullanılmış ve sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir

Keywords
Antalya, memleket kahveleri, kamusal alan, rekreasyonel önem, tercih etme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri