Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Risalet Döneminde Gayrimüslimlerle Dostluk
Bu makalede, Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerinin mahiyeti bağlamında çokça tartışılan “dostluk” meselesi, Risalet dönemi açısından ele alınmıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, genelde Kur’an’dan hareketle “velî” kavramı üzerine eğilmiştir. Kavram Türkçeye “dost” şeklinde tercüme edilmiş ve bu tercüme esas alınarak konular müzakere edilmiştir. Bu durum gayrimüslimlerle ilişkilerin niteliği üzerine uzun teorik tartışmalara neden olmuştur. Konunun pratik alana yani Hz. Peygamber ve arkadaşlarının hayatına nasıl yansıdığı yeterince tartışılmamıştır. Bu makalede ise Türkçe “dost” kelimesinden hareketle Arapçada bu kelime ile ilişkili kavramlar bir bütün olarak değerlendirilip bunların siyerdeki karşılıklarına yoğunlaşılmıştır. Neticede Müslümanlarla gayrimüslimler arasında bireysel plandan sosyal, siyasî ve askerî alanlara kadar geniş bir yelpazede pozitif ilişkilerin bu dönemde yaşandığı görülmüştür. Dostluk kurmada ölçünün, inançlar değil davranışlar olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Hz. Peygamber, Ehl-i Kitab, gayrimüslim, siyer, emân.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri