Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Sînâ ve Felsefesiyle İlgili Rusça Araştırmalar
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yüzyıllardan beri İbn Sînâ üzerine çok fazla çalışma yapılmış, filozofun eserleri değişik dillere defalarca tercüme edilmiş, hatta özel İbn Sînâ bibliyografya çalışmaları alanı bile oluşmuştur. Rusya’da da aynı durumdan söz etmek mümkündür. Şöyle ki, Rusya’da üzerinde en çok durulan İslâm filozofu İbn Sînâ’dır. Filozofun bir kısım eserleri tercüme edildiği gibi, onu müstakil araştırma konusu yapanlar da vardır. Kısacası, İbn Sînâ’ya tahsis edilen Rusça araştırmaların hacmi oldukça büyüktür. Şüphesiz ki bunda İbn Sînâ’nın çok büyük bir tabip olmasının önemli etkisi de olmuştur. Bu çalışmanın amacı, hem SSCB döneminde, hem de SSCB sonrası dönemde İbn Sînâ’nın felsefî ve bilimsel mirası ile ilgili Rusça çalışmalar hakkında bilgi vermek ve Rusyalı araştırmacıların onun geliştirmiş olduğu felsefî öğretiler konusunda yaptıkları değerlendirmelerin analizini yapmaktır.

Keywords
İslâm felsefesi, İbn Sînâ, Rusça, tercüme çalışmalar, telif çalışmalar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri