Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Terakkî Fikrinin Menşe’ ve Tekâmülü: Tereddüd ve Buhrân
El-hâsıl Saint Simon mektebine dâhil olan ve bundan birer sûretle ayrılan bütün dogmatik medeniyetlerin bâriz vasıfları üzerinde mukâyeseler yapan, her medeniyet tarzında insân için bir nevi’ huzûr, bir nevi’ intıbâk te’mîn eyliyen noktaları gösteren bir târîh kültürü ile yetişmiş olsaydık o zamân kendi kendimize “Acabâ beşeriyet muayyen hedefe müteveccih bir seyir ta’kîb ediyor mu? Terakkî mefhûmunu teşkîl eyliyen âmiller nedir?” suâli karşısında kalır, bu husûsda muhtelif feylesofların fikir ve nazariyelerini alâka ile ta’kîb ederdik. Hattâ lisânı ağır bile olsa bu mes’ele ile uğraşmak zevki karşısında her nevi’ zahmete katlanırdık. Târîhî kültür ile zihnimizde böyle bir mes’ele uyanmadıkca buna dâir olan yazılar bize dâimâ fâidesiz görünmekde devâm eyliyecekdir.

Keywords
Terakkî, tekâmül, ilim, tereddüd, buhrân.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri