Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okullarda Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Etkili okullar, refah düzeyi yüksek ve huzurlu toplumların oluşmasındaki en önemli yapı taşlarındandır. Okullar, mesleğini seven, motivasyonu yüksek, yeniliklere açık, vizyon sahibi olan, öğretmeye olduğu kadar öğrenmeye de hevesli öğretmenlere ihtiyaç duyarlar. Kurumlarına ve mesleklerine bağlılık hisseden öğretmenler, verimli okullar oluşmasının en önemli şartlarındandır. Günümüz koşullarında okul yöneticilerinin, sadece mevzuatları uygulayarak, başarılı okulların oluşmasını sağlamaları çoğu zaman mümkün değildir. Dönüşümcü liderlik stilini benimsemiş okul yöneticileri, okullarının her açıdan, çağın gerektirdiği yönde şekillenmesini hedeflerler. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık konuları ve gereklilikleri iki ayrı başlık olarak incelendikten sonra, dönüşümcü liderlik özellikleri ve çıktıları ile örgütsel bağlılığın girdileri ve çıktıları konularıyla ilgili yapılmış olan araştırmalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Keywords
Liderlik, dönüşümcü liderlik, örgütsel bağlılık, okul, yönetici.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri