Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okul Kültürünün Etkilendiği ve Etkilediği Faktörler
Bu araştırma, okul yöneticileri ve öğretmen görüşlerine göre okul kültürünün oluşmasına nelerin etki ettiği ve okul kültürünün neleri etkilediğini tespit etmeyi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmada görüşme yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmış olup, genel tarama modelinden yaralanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçede hizmet veren toplam 61 okul içerisinde belirlenen okullarda çalışan yönetici ve öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 12 okuldan 75 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen ve yöneticilere 5 soruluk yapılandırılmış görüşme formu verilerek doldurmaları istenmiştir. Soruların her biri farklı verileri elde etmek üzere hazırlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş, daha sonra nitel araştırma tekniklerden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda okul yöneticisi ve öğretmenler;sağlıklı bir okul kültürünü oluşturmanın çok kolay bir iş olmadığını, bunun ancak okulun tüm paydaşlarının katkılarıyla ve belli bir sürece bağlı olarak oluşturulabileceğini dile getirdiler.

Keywords
Okul, Okul kültürü, Okul yöneticisi, Öğretmen.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri