Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Big Five Personality Traits and Test Anxiety among English as a Foreign Language Learners
Bu çalışma, İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin Büyük Beş Kişilik Özelliklerinin, sınav kaygıları ile ilişkisini incelemiştir. Veriler Goldberg’in (2001) Uluslararası Kişilik Madde Havuzu ve Sarason'un (1984) adapte edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Temel amaç, katılımcıların sınav kaygısını tespit etmek ve öğrencilerin sınav kaygısını tahmin eden kişilik özelliklerini belirlemektir. Tanımlayıcı istatistikler, öğrencilerin orta seviyede sınav kaygısına sahip olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin güven problemi olduğu açıktır. Öğrenciler sınavdan sonra daha iyi yapabileceklerini düşünmektedirler. Diğer yandan, katılımcılar motivasyonla ilgili maddelerde daha az endişeli bulunmuşlardır. Pearson korealsyon analizi, sınav kaygısı ile ‘duygusal stabillik’, ‘hayal gücü’, ve ‘dışa dönüklük’ kişilik özellikleri arasında negative ilişki ortaya çıkarmıştır. Regresyon analizi, sınav kaygısının anlamlı belirleyicilerini ‘duygusal stabillik’ ve ‘hayal gücü’ kişilik özellikleri olarak bulmuştur. Model anlamlıdır, ancak sınav kaygısı varyansının yalnızca %20’ sini açıklamaktadır.

Keywords
Sınav kaygısı, Büyük Beş Kişilik Özellikleri, çoklu regresyon, duygusal stabillik

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri