Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okul Yönetici ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Okullardaki Rehberlik Servisleri Hakkındaki Görüşleri: Van Örneği
Bu araştırmanın amacı okullarda görev yapan okul yönetici ve sınıf öğretmenlerinin okullardaki rehberlik servisleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Korkmaz ve Tenhan (2010) tarafından geliştirilen KMO değeri.967 ve (?2=5158,584; p?.000). Çıkan 28 sorulu “Okul Psikolojik Danışmanına İlişkin Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Van belediye sınırları içerisindeki 79 ilkokul ve 80 ortaokul da görev yapan 2750 öğretmen ve yöneticilerden oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, kura ile seçilen 16 ilk ve ortaokulda görev yapan toplam 56 yönetici ve 202 öğretmen oluşturmaktadır. Veri analizi için SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitsel rehberlikle ilgili çalışmaların daha çok öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik bilgilendirme seminerlerine yoğunlaştığını, kişisel-sosyal rehberlikle ilgili olarak yürütülen çalışmalardan test uygulamalarına daha fazla ağırlık verildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca mesleki rehberlik alanında okulların tanıtılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildiği, okul yönetimiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında rehberlik programının uygulanmasında işbirliği yapıldığı, velilerle çeşitli konularda bilgilendirme seminerlerinin düzenlendiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords
Rehberlik, yönetici, psikolojik danışman, rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmenleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri