Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’nin Sakin Şehirlerinden Biri Olan Şavşat’ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Kırsal alanlar, sahip oldukları doğal ve beşerî özellikler nedeniyle, ekonomik faaliyet yelpazesinin darlığı ile dikkat çekerler. Ancak aynı nedenler, kırsal alanları önemli turizm merkezleri haline getirebilmektedir. Zira söz konusu alanlar, geleneksel özellikler ile kültürel yapının korunduğu, insanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde gerçekleştiği yerler olup, son yıllarda turizm açısından önem kazanmaya başlamışlardır. Turistik çekicilikler açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip olan Şavşat, bu yönde yapılacak olan planlama ve çalışmalarla söz konusu sektörde önemli bir merkez konumuna gelebilir. Nitekim 2015 yılında Şavşat ilçesinin Türkiye’nin 10. Sakin Şehri (Cittaslow) seçilmiş olması, bir taraftan bu potansiyelin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor iken, diğer taraftan da bu potansiyelin tanıtımı ve değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu amaçla çalışmada, Şavşat ilçesinin turistik çekicilikleri ele alındıktan sonra, bu potansiyelin değerlendirilmesi için yapılması gerekenler dile getirilmiştir. Ayrıca kırsal turistik çekicilikler açısından Şavşat’ın SWOT analizi yapılarak, fırsatlar ve tehditler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords
Turizm, Şavşat, Turistik çekicilik, Sakin şehir.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri