Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okul Yöneticilerinin İşkoliklik ve Narsistik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Bu araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin işkoliklik ve narsistik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma ile ayrıca, okul yöneticilerinin bazı değişkenlere göre işkoliklik ve narsistik düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik yöntemiyle belirlenmiş, veri toplama aracını gönüllü ve yönergeye uygun biçimde doğru ve eksiksiz biçimde tamamlayan 203 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın verileri Narsistik Kişilik Envanteri ve İşkoliklik Envanteri aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin işkoliklik düzeyi ile narsistik düzeyi arasında pozitif yönde düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın bir diğer bulgusu, okul yöneticilerinin narsistik özelliklerinin genel olarak narsist kişilik sınırının altında olduğu ve okul yöneticilerinin işkoliklik özelliklerinin araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerden yalnızca yöneticilikteki hizmet süresi değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaştığıdır. 31 yıl ve üzeri yöneticilik yapan okul yöneticilerinin 1-10 yıl arası yöneticilik yapan okul yöneticilerine göre işkoliklik düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Okul yöneticisi, müdür, işkolik, narsist, işkoliklik, narsisizm.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri