Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yabancı Dil Öğretiminde Videolarda Dinleme Hızının Anlama Üzerindeki Etkisi
Araştırma, yabancı dil öğretiminde videolarda dinleme hızının anlama üzerindeki etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Araştırma örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim dalından 11 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, “TV 5 Monde Enseigner le Français” (Tv 5 Monde ile Fransızca öğret) adlı internet sitesindeki “7 jours sur la planète” (Dünyada Yedi Gün) uygulamasındaki her biri B1 intermédiaire düzeyinde ve dünya gündemiyle ilgili farklı konuları içeren, süreleri 2,5 ile 5 dakika arasında değişen 3 videodan elde edilmiştir. “Un festival pour retrouver le sourire” (yeniden tebessüm ettirecek bir festival) isimli videodan yavaş, “Marche Anti-Trump” (Trump karşıtı gösteriler) isimli videodan normal ve “Zoran Mandlbaum : un homme ordinaire au courage extraordinaire” (Zoran Mandlbaum: olağanüstü cesaretiyle sıradan bir insan) isimli videodan ise hızlı yürütme hızı düzeyinde yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma, katılımcıların yavaş dinleme hızında anlamada başarısız oldukları normal ve hızlı dinleme hızlarında ise başarılı oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.

Keywords
Yabancı dil öğretimi, anlama, dinleme, dinleme hızı, video.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri