Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ebû Bekir Râzî’nin Felsefî Mirasının İncelenmesiyle İlgili Kaynaklar
Tercümesini sunduğumuz bu makale, 1968 yılında Özbekistan’da yayımlanmıştır. Yazar M. Usmanov, makalede Ortaçağ İslâm Dünyasının ünlü hekim ve filozofu Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriya er-Râzî’nin felsefî ve bilimsel mirasının incelenmesiyle ilgili başlıca kaynakları ortaya koymuştur. Makalede, Râzî’nin felsefî düşüncesi etrafında yapılan tartışmalara da değinilmiştir. Böylelikle, bu çalışmada söz konusu tartışmaları kendi eserlerine taşıyan diğer Ortaçağ müelliflerinin (Kadı Sâid el-Endelüsî, Ebû Hâtim er-Râzî, Nâsır-ı Hüsrev, Ebû Reyhan el-Bîrûnî vd.) görüşlerine de yer verilmiştir.

Keywords
Râzî, Râzî’nin felsefesi, Râzî ile ilgili kaynaklar, felsefî miras.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri