Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Said Nursî'nin Eserleri Işığında Ermeni Meselesi: Van Örneği
Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti altında yaşayan Ermeniler, XIX. yüzyıla kadar dinî ve siyasî baskıyı çok fazla hissetmeden varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ancak Osmanlı devletinin parçalanma sürecine girmesiyle birlikte emperyalist güçlerin tahrikleriyle devletten ayrılmak için harekete geçen diğer Hristiyan unsurlar gibi Ermeniler de XIX. yüzyılda isyan hareketleri başlattılar. İsyanlarının merkezini Van ili teşkil etmekteydi. Çünkü Osmanlıların dış güçlerle imzaladığı Ayestefanos Antlaşmasının 16. ve akabinde de imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. maddelerine göre Doğu Anadolu’da Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılması gerekirdi. Bundan cesaret alan Ermeniler, Ermeni bir papaz olan Mıgırdiç Hrimyan’ın öncülüğünde harekete geçerek Van’da isyan başlattılar. O dönemde birçok Osmanlı münevveri bu konu üzerinde üzerinde kafa yormaktaydılar. Gerek doğduğu Bitlis’te olsun, gerekse ömrünün çoğunu geçirdiği Van’da olsun Ermeni meselesini yakından takip eden Osmanlı münevverlerinden biri de Bediüzzaman Said Nursî’ydi. O, başta Ermenilerle dostane ilişkilerin geliştirilmesinden yana olmuşsa da 1. Dünya Savaşı yıllarındaki mezalimlerinden dolayı hem kendisi hem de talebeleri onlarla fiilî savaşa girmiştir.

Keywords
Said Nursî, Osmanlı İmparatorluğu, Van, Ermeni meselesi, isyan.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri