Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hıristiyan Kutsal Metinlerindeki Gayb Anlayışının Kelâm Açısından Değerlendirilmesi
Kur’an, Allah’ın elçisi olan peygamberlere iman eden insanların, onlara, neredeyse bütün dinlerin mensuplarında görülen beşer üstü nitelikler atfetmeleri şeklindeki anlayışı reddetmektedir. İlahi vahyin hedefi insanlara Tanrının sözlerini bildirmek, onlara insan olduklarını hatırlatarak doğru yolu göstermektir. Çeşitli teolojilerdeki elçilerin nitelikleri konusundaki görüşlerin temelinde elçilik otoritesini yüceleştirmek gibi bir amacın olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmamızda gayb kavramının tanımı, Hıristiyanlıktaki gayb anlayışı, Hz. İsa’nın misyonu ve gaybî bilginin imkânı konularını ele alıp kelâm açısından değerlendireceğiz.

Keywords
Peygamber, vahiy, gayb, bilgi, imkân.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri