Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Palto'lu Hikâyeler: "Palto" Nesnesi Merkezinde Hikayelerin İncelenmesi
Cansız nesneler, insanla ilgili olarak ya da onunla ilgileri nispetinde edebi esere girerler. Bazen yardımcı unsur bazen ana unsur olarak eser içinde çeşitli işlevler üstlenirler. İncelenen hikâyelerde cansız bir nesne olarak palto, birçok işlevleri haizdir. Palto, rengiyle, şekliyle, cinsiyet özelliğiyle, hatta emanet olma vasfıyla dahi işlenir. Bu bağlamda kimi zaman kahramanın ruh haletini, karakterini yansıtan bir “araç” kimi zaman hikâyenin mesajının verilmesinde kullanılan bir “sembol” kimi zaman da “arzu edilen” ya da “korku duyulan” nesne konumunda hikâyenin kurgusunun merkezinde yer alan bir nesne görevindedir. Ayrıca bütün hikâyelerde paltonun insan psikolojisiyle bağı kurulur. Ona karşı duyulan arzunun, tutkunun sebebi, paltoya kavuştuktan sonra onu sırtına geçirip soğuktan korunmak değildir. Onun ifade ettiği ya da insanların ona yükledikleri güçlü olma, soyluluk, zenginlik, saygı görme gibi düşüncelerdir. Paltoya kavuştuktan sonra, kahramanların paltonun taşıdığı bu karakter özelliklerini de sırtlarına geçirmişçesine hareket etmeleri bundandır. Sanki onlar paltoyu vücutlarına değil, ruhlarına giymiştir.

Keywords
Nesne, Sembol, İşlev, Hikâye, Palto

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri