Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de Kadın İşgücüne olan Talep: GMM Örneği
Bu çalıs¸ma da, is¸gücü piyasası ile ev içi sorumluluk ve çocuk bakımı arasında tercih yapmak zorunda kalan; bu bakımdan ev içi üretime, ücretsiz aile is¸çiligˆine ve informal sektöre yönelen kadınların bölgesel bazda is¸gücünde olmalarına yönelik talep faktörleri incelenmektedir. Çalıs¸ma yas¸amında kadınların toplumsal önyargılardan ve aile yapılarından da etkilendigˆinin üzerinde durulmus¸tur. Aynı zamanda ülkemizde toplumsal olarak kadınların ev içindeki emekleri görünmez ve degˆersizdir. Gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda erkeklerle aynı çalıs¸ma kos¸ullarına ve esnek çalıs¸ma saatlerine sahip olmayan, zaman zaman cinsiyet ayrımcılıgˆına maruz kalabilen kadınlara yönelik talep analiz edilmis¸tir. Bu analizde egˆitim düzeyleri, medeni durumları, yas¸ seviyeleri, sosyo-ekonomik faktörler ve ekonomide ki etkinlik oranları üzerine Genelles¸tirilmis¸ Momentler Yöntemi kullanılarak 15 farklı regresyon yapılmıs¸tır. Bu modeller neticesinde, ücretler arasındaki farklılıgˆın, is¸sizlik oranının, dogˆurganlık oranının, erkeklerin is¸gücünde yer almalarının, kadınların yas¸ları arasındaki uçurumların ve egˆitim seviyesindeki artıs¸ın kadın is¸gücüne olan talep üzerinde etkisi oldugˆu söylenebilir.?

Keywords
Kadın is¸gücü, egˆitim, sosyo-ekonomik faktörler, tarihte kadın emegˆi, GMM Modeli

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri