Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yönetsel Performans Üzerinde Yönetim Muhasebe Sistemlerinin Rolü
Yöneticilerin performansına etki eden pek çok etmen olabilir. Bu çalışmada bu değişkenlerden; yönetim muhasebe sistemleri, görev belirsizliği ve kontrol odağı ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, yöneticilerin performansları üzerinde yönetim muhasebesi sistemleri, görev belirsizliği ve kontrol odağının etkilerinin belirlenmesidir. Araştırma için verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; 1) yönetim muhasebe sistemleri performansı olumlu 2) görev belirsizliği ise; performansı olumsuz etkilemektedir. Beklentilerimizin aksine kontrol odağı ile yönetsel performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Keywords
Yönetim Muhasebe Sistemleri, Kontrol Odağı, Görev Belirsizliği, Yönetsel Performans.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri