Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul Öğrencilerinin Dil Becerilerine İlişkin Türkçe Öğretmenleri ile Müfettişlerin Görüşleri
Bu araştırma “Türkçe Öğretmenleri ile ilköğretim müfettişlerinin görüşlerine göre, ortaokul öğrencilerinin dil becerileri alanındaki düzeylerini tespit etmek, dil becerileri alanında ne tür problemlerin yaşandığını belirlemek, bu problemlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma 2000-2001 öğretim yılı ikinci dönemde Ardahan, Ağrı ve Erzurum illeri merkez ilçelerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ilgili illerin millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan 34 ilköğretim müfettişi ile bu üç ilin ortaokullarında çalışan 100 Türkçe öğretmeni rastgele yöntemle örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Deneklere sorulan anket soruları ile öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanındaki düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca ortaokullarda dil beceri alanında ne tür problemlerin yaşandığına ilişkin deneklerin görüşleri alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular frekans, yüzde, aritmetik ortalama, alfa, standart sapma, korelasyon ve kikare istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin “dinleme, okuma ve konuşma”, “anlatım” ve “yazı” alanındaki hedefleri gerçekleştirme düzeyleri orta derecededir. Araştırmacı deneklerin görüşlerini de göz önünde bulundurarak, Türkçe öğretiminde yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Keywords
Türkçe eğitimi, Türkçe programı, dil bilim, dil becerileri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri