Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kadınlarda İnternet Bağımlılığı ile İlgili Bir Araştırma: İstanbul Örneği
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte internet kullanımı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Gündelik hayatta internet kullanımı her ne kadar zaman tasarrufu ve işlem maliyetlerinin minimizasyonu açısından kayda değer avantajlar sağlayarak hayat kalitesini pozitif yönde etkilese de internet bağımlılığı sorunu toplumda ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bundan dolayı hemen hemen her ülkede yetkili otoriteler farklı stratejiler geliştirmeye çalışmışlardır. Söz konusu stratejilerin başarılı olması için internet kullanımını etkileyen parametrelerin saha araştırmaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; internet bağımlılığı ile kadınların demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Demografik özellikler başlığı altında yaş, eğitim, meslek, medeni durum ve sahip olunan çocuk sayısı dikkate alınmıştır. Saha araştırmasından elde edilen veriler analiz edildiğinde elde edilen en önemli sonuçlardan biri; 15-19 yaş grubundaki genç kadınların sosyal medya, eğitim ve iş gibi nedenlerle internet erişimlerinin beklenilen oranda yüksek olduğudur. Ayrıca 50 yaş üzeri kadınların beklenilenden daha yüksek düzeyde internet erişiminde bulundukları tespit edilmiştir. Bu çalışmada saha araştırmasından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında nicel bir araştırma yöntemi olan anket uygulaması kullanılmıştır. Çalışmada örneklem olarak İstanbul’un internet kullanımının ve sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olduğu 16 ilçe seçilmiştir

Keywords
İnternet Bağımlılığı, Kadın Kullanıcı, Demografik Özellikler

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri